Gemeentearchief

Het gemeentelijk archief voor stamboomonderzoek (persoonsarchief en inwonerregistratie) is op microfilm gezet. U kunt deze gegevens in het gemeentehuis met behulp van een viewer zelf raadplegen.

Dit archief omvat enerzijds gegevens omtrent de Burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) en anderzijds gegevens omtrent de bevolkingsregistratie. Van beide onderdelen zijn uiteraard ook de klappers verfilmd. Bij een eerste bezoek ofwel een eerste kennismaking met deze methode zult u wegwijs worden gemaakt in het systeem.

Het is handig om vooraf even contact op te nemen wanneer u iets zoekt, dan kunnen we alvast vooronderzoek verrichten. U kunt een afspraak maken door te bellen met telefoonnummer: 0598 652222.

Bezoekersregistratie en bezoekersreglement

De eerste keer dat u komt vult u onze bezoekersregistratiekaart in en krijgt u een kopie van het bezoekersreglement.

 • Archieffolder gemeente Veendam
 • Bezoekersreglement gemeente Veendam

Raadpleegbaar

 • Burgerlijke stand vanaf 1811 t/m 1922
 • Bevolkingsregistratie vanaf 1850 t/m 1920
 • Gezinskaarten vanaf 1921 t/m 1940

Openbare akten burgerlijke stand van de gemeente Veendam/Wildervank kunt u ook bekijken op de website van Alle Groningers.

Het zakenarchief

Het zakenarchief van de gemeente Veendam herbergt stukken vanaf 1794 en wordt ontsloten middels inventarissen. De opbouw is als volgt:

 • Veendam periode 1794-1910
 • Veendam periode 1911-1968
 • Veendam periode 1969-1995
 • Wildervank periode 1850-1905
 • Wildervank periode 1906-1968

Deze inventarissen kunt u bekijken op de website Groninger Archiefnet.

In het zakenarchief zijn onder andere de volgende zaken te vinden:

 • notulen van vergaderingen van de raad en het college van burgemeester en wethouders
 • registers van militie
 • registers van patenten
 • monsterrollen
 • gegevens van burgemeester, wethouders en raadsleden
 • onderwijs en scholen

Het is handig om vooraf even contact op te nemen wanneer u iets zoekt uit het zakenarchief, dan kunnen we alvast vooronderzoek verrichten.

U kunt gebruik maken van de bibliotheek, hierin zijn boeken te vinden over Veendam en haar directe omgeving.

Daarnaast is er een collectie foto’s van Veendam en Veendammers, zowel uit het heden als het verleden. Deze collectie foto’s kunt u ook terugvinden op Beeldbank Groningen.

De gemeente Veendam is erfgemeente van de voormalige gemeente Wildervank.

Dit houdt in dat ook de archieven van de voormalige gemeente Wildervank in Veendam te raadplegen zijn.

Kosten

Zelfstandig onderzoek is kosteloos. Voor ambtelijke ondersteuning of afhandeling van een schriftelijk verzoek gelden de volgende tarieven:

 • per half uur, ongeacht het resultaat: € 29,05 (prijzen 2024)

Kopieën uit bovengenoemde perioden kunnen met de printer zelf worden vervaardigd. De kosten hiervan bedragen:

 • A4 pagina: € 0,60 per kopie
 • A3 pagina: € 1,30 per kopie
 • A2, A1 of A0 tekening: € 12,60 per kopie
 • Bestelling foto (digitaal, analoog): € 6,80 per stuk

Het is toegestaan om kopieën te maken met uw digitale camera, dit is uiteraard kosteloos.