Woo-verzoek doen

Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Zoekt u informatie over wat wij doen? Maar kunt u deze niet vinden? Vraag deze informatie dan bij ons op. Dit heet een Woo-verzoek. Iedereen mag deze informatie opvragen. Vertel er duidelijk bij welke informatie u zoekt.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De informatie is bij ons aanwezig.
  • De informatie is ergens op vastgelegd, bijvoorbeeld in een document, foto of film, band. Het kan op papier of digitaal zijn.
  • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie die de veiligheid in Nederland in gevaar brengt. Het kan zijn dat we u de informatie dan niet geven. Of u krijgt een gedeelte.
  • Het gaat over beleid.
  • U hoeft niet te vertellen waarom u de informatie opvraagt.

Bijzonderheden

Meer weten?
Kijk ook naar de informatie over het Woo-verzoek bij andere overheden bij Rijksoverheid.nl.

Termijn

We moeten een beslissing nemen binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen met 2 weken. Dit moeten wij u laten weten.

Aanpak

Een Woo-verzoek kunt u via een online formulier of schriftelijk indienen.

Online indienen

Dien een Woo-verzoek in

Schriftelijk indienen

Een schriftelijk verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
Postbus 20004
9640 PA Veendam

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.