Wet- en regelgeving

 • Verordening lijkbezorgingsrechten (tarieven)

  In deze verordening staan de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en begraven.

 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

  In deze verordening staan de mogelijkheden en regels omtrent begraven en asbestemming voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen

  In de nadere regels staan aanvullende praktische regels over begraven en asbestemming. Bijvoorbeeld over de soorten graven en de termijnen waarvoor deze uitgegeven worden. Maar ook de regels over afmetingen van graven en gedenktekens en het toegestane materiaal.

 • Wet op de lijkbezorging

  In deze landelijke wet staat beschreven wat er met een lichaam van een overleden persoon moet gebeuren. Bijvoorbeeld door wie en hoe de dood wordt vastgesteld, wanneer een uitvaart moet plaatsvinden en hoe een overlijden geregistreerd moet worden.