Het keukentafelgesprek

Welke ondersteuning is nodig?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij thuis wonen en actief blijven.

Keukentafelgesprek

U heeft bij de gemeente aangegeven dat u ondersteuning nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een keukentafelgesprek is een volgende stap na deze melding. In een keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke ondersteuning er mogelijk is vanuit de Wmo. De gemeente voert dit gesprek omdat ze een goed beeld wil krijgen van uw situatie. Het keukentafelgesprek voeren we het liefst bij u thuis, maar kan ook plaatsvinden in een wijkcentrum of op het gemeentehuis.

Wat wordt er besproken?

In het keukentafelgesprek worden verschillende onderwerpen besproken. We praten met u over wat gebruikelijk is en wat u wél kunt, op eigen kracht of met eigen middelen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke hulp van buren, vrienden en familie (mantelzorgers). Vervolgens kijken we of er diensten, voorzieningen of andere mogelijkheden in de buurt zijn waar u gebruik van kunt maken of al maakt.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Het keukentafelgesprek voert u met een Wmo consulent. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon. Uiteraard is het mogelijk dat u iemand uit uw omgeving vraagt bij het gesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, een mantelzorger of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat doet een cliëntondersteuner?

U kunt een cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaats vindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek en u bruikbare informatie en advies geven.

Een cliëntondersteuner bespreekt met u:

  • Wat u kunt verwachten van een keukentafelgesprek.
  • Wat u kunt doen om het gesprek voor te bereiden.

Een cliëntondersteuner is onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij niet beslissen over de zorg die toegewezen wordt. Belangrijk is om middels het gesprek tot passende oplossingen te komen voor u. Het is daarom van groot belang dat u zich goed voorbereidt op het gesprek! Het gesprek is bepalend voor waar u recht op krijgt qua zorg en ondersteuning. Wees eerlijk en realistisch over uw problemen en de dingen die u wel kunt doen. Zo kan de Wmo consulent goed in kaart brengen wat er precies nodig is om u te kunnen helpen bij bepaalde zaken.

Een keukentafelgesprek is een gesprek van mens tot mens, dus spreek vanuit uw gevoel en durf uw kwetsbaarheid te tonen.

Uw persoonlijke verslag

Op basis van het keukentafelgesprek maakt de Wmo consulent een verslag. Hierin staat een beschrijving van uw persoonlijke situatie en de verschillende oplossingen die tijdens het gesprek besproken zijn. Tijdens het keukentafelgesprek wordt vaak al duidelijk of er een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wordt ingediend. Dit is dan al onderdeel van het gespreksverslag. Het kan ook zijn dat er geen voorziening nodig is omdat er een andere oplossing is. Wij ronden het onderzoek in principe binnen een termijn van zes weken af na de datum van ontvangst van uw melding.

Contact

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen voordat er een (keukentafel)gesprek plaatsvindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een gesprek en u bruikbare informatie en advies geven. De onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u inschakelen via deBasis Veendam en zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via 0598 698114.