Informatie voor je ouders

Op jouw 18e verjaardag veranderen er ook wat zaken voor je ouders. Dit zijn de belangrijkste punten.

Kinderbijslag

De kinderbijslag stopt automatisch na het kwartaal waarin jij 18 jaar wordt. Je ouders krijgen daarover een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst stopt automatisch als jij het jongste kind in het gezin bent dat 18 jaar wordt.