Woonvisie Veendam 2023 - 2027

Woonvisie Veendam

De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het wonen in de gemeente Veendam. Met de inbreng van bewoners en diverse partijen zoals vastgoedeigenaren, woningcorporaties en zorginstellingen, stellen we een actuele woonvisie op. Hierin staat het beleid op het gebied voor wonen voor de komende jaren. Met concrete oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan op de Veendamse woningmarkt. Zoals nieuwbouw, de bestaande woningvoorraad en de woonzorgopgave.

Van woensdag 14 juni tot en met dinsdag 25 juli lag de ontwerp-woonvisie ter inzage.