Inleiding

De Zonnevisie Veendam vormt het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. De provinciale omgevingsverordening speelt een rol bij de vestiging van zonneparken in het buitengebied,

In het stedelijk gebied heeft de gemeente al de nodige ruimte geboden voor het aanleggen van zonnevelden, waaronder:

  • Zonnepark Veendam – gelegen tussen de Industrieweg en het A.G. Wildervanckkanaal;
  • Zonnepark Aardgasbuffer Zuidwending (Hystock);
  • Zonnepark voormalig Wilkensterrein
  • Zonnepark RWZI Veendam (nog niet gerealiseerd).

De gemeente Veendam vindt dat de openheid en de karakteristieke diepen- en wijkenstructuur van het landschap zoveel mogelijk behouden moet blijven. Bovendien, het is nog onzeker hoe de mix van duurzame energieopwekking er in de toekomst uit komt te zien. Om die reden zal na maximaal 5 jaar de visie geëvalueerd worden. 

Met deze zonnevisie schetst de gemeente Veendam een kader aan onder welke voorwaarden zij planologische medewerking wil verlenen en een omgevingsvergunning wil afgeven. 

Het kader bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorkeurslocaties voor plaatsen van zonnepanelen/zonneparken (de zonneladder);
  • Inpassingsvereisten bij het aanleggen van een zonnepark;
  • De wijze waarop omwonenden kunnen participeren.