Besluitvorming

Alle informatie die verzameld is, is door bureau Ginder uitgewerkt tot een aantal scenario’s voor het centrum.

Inspraak ontwerp-centrumvisie gemeente Veendam

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van donderdag 27 juli 2023 aanstaande de ontwerp-centrumvisie van de gemeente Veendam vijf weken in het gemeentehuis van de gemeente Veendam ter inzage ligt.

Inhoud van de centrumvisie

Het bestaande beleid ten aanzien van het centrum is verouderd en dateert uit 2013. Een actuele centrumvisie is van belang om in te kunnen spelen op vragen en aanbiedingen van marktpartijen (waaronder ontwikkelaars, beleggers, eigenaren en winkelformules) maar ook om te kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen. Op basis van een heldere centrumvisie kan de gemeente duidelijke standpunten innemen om al dan niet mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen, zoals uitbreiding of juist sanering van winkelvastgoed. De centrumvisie geeft adviezen op gebied van een passende winkelstructuur en (verdere) transformatie van grensgebieden naar andere functies, zoals wonen of dienstverlening

De ontwerp-centrumvisie inzien

U kunt de ontwerp-centrum gemeente Veendam inzien in de periode van donderdag 27 juli tot en met zondag 27 augustus tijdens openingsuren in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 te Veendam. Daarnaast zijn de stukken ook te raadplegen via: www.veendam.nl/centrumvisie

Reageren op de ontwerp-centrumvisie?

De reactieperiode duurt vijf  weken, va27 juli 2023 tot en met 27 augustus 2023. De centrumvisie samen met de inspraakreacties zullen wij u daarna ter vaststelling aanbieden, naar verwachting in de raadsvergadering van 25 septrember2023. U kunt uw reactie mailen naar centrumvisie@veendam.nl.

Veendam, 26 juli 2023

Centrumvisie Veendam (pdf, 10.4 mb)

Uitvoeringsprogramma centrumvisie Veendam (pdf, 1.31 mb)