Parkeren in het centrum

U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren.

Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en vergunninghouders kunnen op de daarvoor aangewezen parkeerplek parkeren zonder parkeerschijf.

Voorwaarden

Zo gebruikt u de parkeerschijf

Als u in een blauwe zone parkeert, dan geeft u op de parkeerschijf aan hoe laat parkeert.

 • Parkeer in een hiervoor aangewezen parkeerplek.
 • Geef op de parkeerschijf aan hoe laat u parkeert. Dat doet u door de schijf naar het juiste tijdstip te draaien. U mag het tijdstip naar voren afronden op halve uren. Plaats de pijl van de parkeerschijf op het eerstvolgende streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.
  • Bijvoorbeeld: het is 14.05 uur, dan stelt u de schijf in op 14.30. U kunt dan tot 17.00 uur parkeren.
 • Plaats de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • U mag met de parkeerschijf 2,5 uur parkeren in een blauwe zone.

Wanneer gebruikt u de parkeerschijf

 • De parkeerschijf gebruikt u in het centrum van Veendam in de blauwe zone.
  • De blauwe zone is herkenbaar aan de borden en blauwe strepen op straat.
 • U gebruikt de parkeerschijf tussen 9.00 uur en 18.00 uur, op maandag tot en met vrijdag.
 • Zaterdag en zondag hoeft u de parkeerschijf niet te gebruiken.

Bijzonderheden

Ontheffing korte periode

Indien u, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden, uw auto moet parkeren buiten de daarvoor geldende weggedeelten dan kunt u een (dag) ontheffing bij de receptie van het gemeentehuis ophalen. Dit is een ontheffing voor een zeer korte periode (één of enkele dagen).

Permanente ontheffing aanvragen

Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente via de pagina parkeerontheffing voor bewoners.

Centrumgebied

Het centrumgebied bestaat uit de volgende straten en parkeerterreinen:

 • Bocht Oosterdiep (tussen Julianalaan en Kerkstraat) 
 • Julianapark
 • Beneden Oosterdiep (ter hoogte van de Veenlustflat)
 • Pinksterstraat (inclusief P-terrein Pinksterstraat)
 • Kerkplein
 • Kerkstraat-West
 • Burgemeester de Hoopstraat
 • Museumplein
 • P-terrein Promenade