Verkeersveiligheid

Met verkeer heeft iedereen te maken. Of u nu loopt, fietst of met de auto rijdt. Iedereen is weggebruiker. Onze taak is om samen met u te zorgen voor een goede verkeersveiligheid, door het veilig inrichten van wegen en kruisingen en voorlichting geven.

  • Maatregelenplan Verkeersveiligheid

    pdf, 6MB

    Gemeente Veendam heeft in 2018 een onderzoek uit laten voeren naar de verkeersonveiligheid in de gemeente. Op basis daarvan is een Maatregelenplan Verkeersveiligheid opgesteld.