Bronnen

 1. Waarstaatjegemeente.nl (2022). Dashboard Demografie - Bevolking totaal en huishoudens totaal
 2.  Regio Oost-Groningen (2020). Bevolkingsprognose 2020 Oost-Groningen
 3. Stec Groep (2022). Woningmarktonderzoek Oost-Groningen 2021-2031
 4. Stec Groep (2022). Woningmarktonderzoek gemeente Veendam
 5. CBS (2022). Prognose: in 2035 vooral meer inwoners in en om grotere gemeenten
 6. Sociaal planbureau Groningen (2020). Ontwikkelingen in (langdurig) laag inkomen
 7. Sociaal planbureau Groningen (2020). Monitor brede welvaart - samenleving
 8. CBS (2021). Monitor sociaal domein WMO - Huishoudens met een voorziening in het sociaal domein
 9. TNO (2021). De feiten over energiearmoede in Nederland Inzicht op nationaal en lokaal niveau
 10. BAG, bewerking ABF (2022). Totaal aantal woningen - Veendam 2022
 11. Gemeente Veendam (2022). Warmtevisie
 12. BAG, bewerking ABF (2022). Woningen naar type - Veendam en Nederland 2022
 13. CBS (2022). Kerncijfers wijken en buurten 2021 - Woningen naar type
 14. ABF Research - Syswov (2021). Woningen naar eigendom - Veendam, Oost-Groningen en Nederland 2021
 15. CBS (2022). Kerncijfers wijken en buurten 2021 - Woningen naar eigendom
 16. CBS (2022). Kerncijfers wijken en buurten 2021 - Woningen naar bewoning
 17. ABF Research - Syswov (2021). Voorraad corporatiewoningen
 18. CBS/WSW (2020). Lokale Monitor Wonen - Huishoudens naar doelgroep sociale huur en huurtoeslag
 19. CBS/WSW (2020). Lokale Monitor Wonen - Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen
 20.  NOS (2021) Sociale huurwoning? In zeker een kwart van de gemeenten wacht je meer dan 7 jaar
 21.  Sociaal planbureau Groningen (2020). Brede welvaart - bevolking
 22. CBS/WSW (2020). Passend wonen in corporatiewoning
 23. Provincie Groningen (2022). Samen werken aan wonen: provinciale uitvoeringsagenda wonen 2022-2026
 24. SEO Economisch Onderzoek (2023). Kansengelijkheid persoonlijk inkomen
 25. Mulier instituut (2021). Beweegvriendelijke leefomgeving