Gebruiksmelding evenement in bouwsel

Organiseert u een evenement in een bouwsel, zoals een tent, of op een ruimtelijk begrensd gebied, zoals een openluchtfestival? Mogelijk moet u hiervoor een gebruiksmelding doen. Er gelden ook regels voor. 

Doe een melding als het gaat om een bouwsel of ruimtelijk begrensd gebied:

 • waar meer dan 10 mensen in kunnen slapen. Ze slapen er bedrijfsmatig of vanwege verzorging. 
 • waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn.
 • waarin u meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk) verzorgt. Denk aan kinderopvang.

Voorwaarden

Er zijn standaard regels voor elk evenement. Ook zonder een tent. Deze regels zijn er naast de melding die u moet doen. Denk aan regels voor: 

 • de hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen 
 • het gebruik van bakwagens 
 • de van vluchtroutes 

Deze regels staan in hoofdstuk 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Aanpak

Doe de melding schriftelijk of online via het Omgevingsloket:

Gebruiksmelding brandveiligheid doen

Bij de melding stuurt u het volgende mee:

 • Een situatietekening. Geef aan waar het noorden is.
 • Een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding die objecten groter dan 25m2 aangeeft en brandgevaarlijke objecten.
 • Een plattegrond van iedere tent (bouwsel) die voor meer dan 150 personen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
  • hoeveel mensen erin kunnen
  • hoeveel ruimte ieder aanwezig persoon dan heeft (rekening houdende met inventaris zoals stands, podia e.d.)
  • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering, horeca)
  • welke spullen erin staan
  • alle veiligheidsmaatregelen zoals:
   • vluchtroutes en nooduitgangen met de aanduiding daarvan en breedtes van de uitgangen
   • draairichting van eventuele deuren
   • noodverlichting
   • brandblusapparaten

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.