Verhuizen en gemeentelijke belastingen

Hoe zit het met verhuizen en de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing?

Verkoopt u uw pand, dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Ook het eigenarendeel van de rioolheffing betaalt u voor een jaar. De gemeente kijkt bij deze belastingsoorten namelijk naar de situatie op 1 januari. Bij verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing kunt u bij verhuizing ontheffing krijgen. De peildatum voor ontheffing is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u op de eerste dag staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) bent u belastingplichtig. Na de wijziging van uw adres in de BRP krijgt u automatisch bericht over de ontheffing.

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing en geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.