Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Geef de verhuizing voor u vertrekt bij ons door. Dit kan vanaf 5 dagen voordat u verhuist.

U hoeft de verhuizing alleen door te geven als u 8 maanden of langer binnen 1 jaar in het buitenland bent. Is dit korter? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • iedereen vanaf 16 jaar
 • ouders of gezaghouders voor kinderen tot 16 jaar die mee verhuizen
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kinderen die mee verhuizen
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders die mee verhuizen
 • een curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Wij geven uw verhuizing door aan organisaties zoals de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds.

Voorwaarden

U kunt de verhuizing naar het buitenland alleen persoonlijk of voor uw gezin doorgeven.

 • Gaan alle bewoners van uw adres mee? Dan kunt u het ook voor hen doorgeven.
 • Verhuist niet iedereen mee? Dan moeten de gezinsleden die wel naar het buitenland verhuizen allemaal bij ons langskomen. Ook kinderen.

Bijzonderheden

Meer weten?

Op de website van de Rijksoverheid staat een handige checklist van wat u in Nederland al kunt regelen met de overheid.

Kijk ook even op de site van de Belastingdienst op de checklist emigreren wat u moet regelen.

Nadat u bent uitgeschreven, kunt u geen gegevens meer bij ons opvragen. Ook geen bewijs van uitschrijving. Deze kunt u alleen op de dag van uitschrijving aanvragen in de woongemeente waaruit u vertrekt. Wilt u later een bewijs dat u uit Nederland bent vertrokken, dan moet u een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen.

Termijn

Geef uw verhuizing op tijd door. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek tot de dag waarop u vertrekt.

We schrijven u dan meteen uit. Dus niet op de dag waarop u verhuist, maar op de datum waarop u de verhuizing doorgeeft.

Aanpak

U moet uw verhuizing naar het buitenland persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis.

 • Maak telefonisch een afspraak: 0598 652222
 • Neem het volgende mee naar het gemeentehuis:
  • geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en kinderen
  • zo volledig mogelijke nieuwe adresgegevens in het buitenland

U moet de aangifte persoonlijk doen. Dit geldt voor alle gezinsleden, dus ook minderjarige kinderen.

E-mail

U kunt uw verhuizing alleen per mail doorgeven als alle personen van uw gezin meeverhuizen. Stel een mail op met uw oude en (als dat al bekend is) nieuwe adres. 

In de mail moet staan:

 • in welk land u gaat wonen;
 • de datum van uw vertrek

Stuur deze mail samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar info@veendam.nl. Of stuur alle documenten per post naar Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.