Geheimhouden persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Voorwaarden

Geheimhouding niet altijd mogelijk

Soms kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. Ook al heeft u ons hierom gevraagd. Wij zijn verplicht om uw gegevens door te geven als overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen. Het gaat bijvoorbeeld om de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst.

Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt. Dit kan als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat wij uw gegevens doorgeven.

Kosten

Het geheimhouden van uw gegevens kost niets.

Bijzonderheden

Wilt u weten welke organisaties uw gegevens krijgen? Vanaf 1 maart 2022 kan dat via MijnOverheid.

Aanpak

U wilt uw persoonsgegevens geheim te houden? Hiervoor heeft u DigiD nodig:

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Heeft u geen DigiD? Of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis? Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.