130% Bijstandsnorm gemeentepolis

Wilt u weten of het wijzigen van de inkomensgrens per 1 januari 2024 gevolgen voor u heeft? Kijk in de tabel 130% bijstandsnorm gemeentepolis om te zien wat de inkomensgrens per woonsituatie of gezinssituatie is.

Deze 130% bijstandsnorm is geldig vanaf 1 januari 2024.

21 jaar tot AOW
Gezinssituatie 21 jaar tot AOW Inkomen 130% exclusief vakantiegeld
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1585,53
Samenwonend/getrouwd € € 2265,04
AOW-leeftijd
Gezinssituatie AOW-leeftijd Inkomen 130% exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder € 1760,81
Samenwonend/getrouwd, 1 of beide AOW-leeftijd € 2386,41
Jongeren 18 - 20 jaar, zonder kinderen
Jongeren 18 - 20 jaar, zonder kinderen Inkomen 130% exclusief vakantiegeld
Alleenstaand € 391,42
Samenwonend/getrouwd, beide partners 18, 19 of 20 jaar € 782,85
Samenwonend/getrouwd, (één partner 18, 19 of 20 jaar, de ander 21 jaar of ouder) € 1523,94
Jongeren 18 - 20 jaar, met kinderen
Jongeren 18 - 20 jaar, met kinderen Inkomen 130% exclusief vakantiegeld
Alleenstaande ouder € 391,42
Samenwonend/getrouwd, beide partners 18, 19 of 20 jaar € 1235,86
Samenwonend/getrouwd (één partner 18, 19 of 20 jaar, de ander 21 jaar of ouder) € 1976,95
Verblijf in een instelling/inrichting 21 jaar en ouder
Verblijf in een instelling/inrichting 21 jaar en ouder Inkomen 130% exclusief vakantiegeld
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 502,03
Samenwonend/getrouwd € 780,90