Energietoeslag

Illustratie gemeente Veendam

Illustratie gemeente Veendam

Tegemoetkoming in de hoge energiekosten 

We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken.

Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Energietoeslagen

  • Energietoeslag 2023

    In oktober 2023 is bekend gemaakt dat er opnieuw een energietoeslag komt. Deze toeslag wordt energietoeslag 2023 genoemd.