Stichting Urgente Noden (SUN)

SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.

SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. Gemeente Veendam is deelnemer. In de gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

SUN Groningen en Drenthe