Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2024

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR713009