Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR690420