Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veendam 2018

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR618482