Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd

In de vergadering van 20 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsingskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Veendam en daar te vinden als externe bijlage.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645536