Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632537