Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR690429