Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2024

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR712911