Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Veendam 2020-2024

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633198