Verordening lijkbezorgingsrechten

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668121