De Groningen gemeenten kopen gezamenlijk via Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) bovenregionaal de (hoog)specialistische jeugdhulp in. Blijft de gemeente Veendam gebruik maken van deze gezamenlijke inkoop?

Vraag

De Groningen gemeenten kopen gezamenlijk via Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) bovenregionaal de (hoog)specialistische jeugdhulp in. Blijft de gemeente Veendam gebruik maken van deze gezamenlijke inkoop? 

Antwoord

Ja, de gemeente Veendam blijft gebruik maken van de gezamenlijke inkoop. De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk afgesproken om toe te werken naar “de stip op de horizon”, waar jeugdhulpaanbieders in nauwe samenwerking met de jeugdige, ouders en alle andere organisaties die bij hen betrokken zijn, hulp en ondersteuning bieden.

Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen die niet onder de AVAJ vallen, blijft onder de gezamenlijke inkoop van de RIGG vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complex trauma. 

Ook dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, blijven onder de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) vallen. 
 

Zie ook deze producten