De jeugdhulporganisatie waar ik nu gebruik van maak, staat er niet bij. Wat gaat er nu gebeuren?

Vraag

De jeugdhulporganisatie waar ik nu gebruik van maak, staat er niet bij. Wat gaat er nu gebeuren?

Antwoord

Als uw jeugdhulporganisatie er niet bij staat, kan het zijn dat de jeugdige op het moment dat het  lopende jeugdhulptraject eindigt, overgaat naar de AVAJ. Voor lopende trajecten blijft u bij de jeugdhulporganisatie waar u nu gebruik van maakt.

Zie ook deze producten