Kan er voor de ambulante jeugdhulp in de gemeente Veendam alleen van deze organisaties gebruik worden gemaakt?

Vraag

Kan er voor de ambulante jeugdhulp in de gemeente Veendam alleen van deze organisaties gebruik worden gemaakt?

Antwoord

Voor opvoed- en opgroeivragen die vallen onder de AVAJ wendt u zich tot de AVAJ. De gevraagde jeugdhulp wordt zoveel als mogelijk is geboden door de gecontracteerde partijen van de AVAJ. Als er redenen zijn om toch van een andere jeugdhulpaanbieder gebruik te maken, kan jeugdhulp door een niet in de AVAJ gecontracteerde jeugdhulpaanbieder worden ingezet. Bijvoorbeeld als binnen de AVAJ op dat moment de benodigde jeugdhulp niet beschikbaar is. In dit geval zorgt de AVAJ voor de doorverwijzing. 

Zie ook deze producten