Waarom wordt Ambulante Jeugdhulp in een algemene voorziening georganiseerd?

Vraag

Waarom wordt Ambulante Jeugdhulp in een algemene voorziening georganiseerd?

Antwoord

Veendam wil samen met een kleine groep jeugdhulpaanbieders de jeugdhulp in Veendam vernieuwen. We werken toe naar een zorglandschap waarin de benodigde meest voorkomende ambulante jeugdhulp op maat, tijdig, efficiënt, dichtbij en in samenhang geboden wordt. We willen dat de ambulante jeugdhulp voor de jeugdigen en hun ouders:

  • Dichtbij het gezin, in de wijk, op school of bij de huisarts geboden wordt;
  • Laagdrempelig is en zonder dat een zorgtoewijzing of beschikking nodig is;
  • Zoveel mogelijk preventief en ‘zo gewoon mogelijk’ is, aansluitend bij de leefwereld van het kind en gezin.

We willen dat de professionals van de verschillende organisaties elkaar kennen, weten te vinden en samenwerken wanneer dat nodig is, en ook het sociale netwerk rondom een gezin weten te vinden.

Zie ook deze producten