Wat valt onder de ambulante jeugdhulp?

Vraag

Wat valt onder de ambulante jeugdhulp?

Antwoord

De AVAJ biedt antwoord op opvoed- en opgroeivragen die ambulant kunnen worden beantwoord. Ambulant wil zeggen jeugdhulp die de jeugdige thuis, op school of bij de jeugdhulpaanbieder krijgt. De ambulante jeugdhulp die in de AVAJ wordt geboden omvat begeleiding en behandeling gericht op de jeugdige en/of het gezin. Het  wordt individueel of in groepsverband geboden en is licht waar het kan en zwaar waar dat moet. Niet alle ambulante jeugdhulp wordt uitgevoerd door de AVAJ. De jeugdhulp voor specifieke doelgroepen wordt niet door de AVAJ geboden.

Zie ook deze producten