Wat wordt de rol van de casusregisseurs jeugd van de gemeente?

Vraag

Wat wordt de rol van de casusregisseurs jeugd van de gemeente?

Antwoord

Jeugdigen en hun ouders kunnen met ingang van 1 april 2023 voor de meest voorkomende ambulante jeugdhulp zonder tussenkomst van de casusregisseur rechtstreeks naar de AVAJ. De AVAJ bepaalt samen met de jeugdigen en ouders of en wat de meest passende vorm van jeugdhulp is. Voor het inzetten van alle andere veelal niet ambulante vormen van jeugdhulp blijft de casusregisseur beschikbaar. Hiervoor is het belangrijk dat de AVAJ en de casusregisseurs van de gemeente elkaar weten te vinden. Dit ook als de veiligheid in het geding is of als coördinatie met andere vormen van hulp binnen het gezin wordt gevraagd. 

Zie ook deze producten