Welke organisaties zijn gecontracteerd voor de Ambulante Jeugdhulp?

Vraag

Welke organisaties zijn gecontracteerd voor de Ambulante Jeugdhulp?

Antwoord

De Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp (AVAJ) bestaat uit zes organisaties die een samenwerkingsverband vormen:

  • Coöperatie Dichtbij
  • Molendrift
  • ProTalent
  • Barkema & De Haan
  • Leger des Heils W&G
  • Team050

Naast de gecontracteerde deelnemers is er een groep ketenpartners. Dat zijn zorgorganisaties die nauw gaan samenwerken met bovenstaande 6 organisaties.

Zie ook deze producten