Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Vraag

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Antwoord

Wanneer u een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

  • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
  • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of als u invalide bent
  • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb). Voor andere gemeentelijke belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Meer informatie over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Zie ook deze producten