Wat gebeurt er met de belastingaanslag als ik verhuis?

Vraag

Wat gebeurt er met de belastingaanslag als ik verhuis?

Antwoord

Als u naar een andere gemeente verhuist, dan worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersdeel automatisch verminderd. Geef daarom in geval van verhuizing tijdig de wijziging door bij uw nieuwe gemeente. Het verhuizen naar een andere gemeente heeft geen invloed op de onroerendezaakbelastingen en rioolheffing voor eigenaren. Deze aanslagen worden meestal door de notaris verrekend bij de verkoop van uw woning.

Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan uw belastingaanslagen.

Zie ook deze producten