Hoe kan ik invloed uitoefenen op wijzigingen?

Vraag

Hoe kan ik invloed uitoefenen op wijzigingen?

Antwoord

De overheid moet elke nieuwe wijziging van het omgevingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site officiële bekendmakingen kunt u zien welke wijzigingsplannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad de wijziging van het omgevingsplan vast. Na deze vaststelling kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie ook deze vragen
Zie ook deze producten