Ik heb plannen met een bepaalde ruimte die afwijken van de geldende bestemming, wat kan ik nog doen?

Vraag

Mijn plannen met een bepaalde ruimte wijken af van de geldende bestemming. Wat kan ik doen?

Antwoord

In sommige gevallen is afwijken van de bestemming in het bestemmingsplan mogelijk. U kunt voor meer informatie terecht op: Veendam Vooruit.

Zie ook deze producten