Waarom bestaat het omgevingsplan?

Vraag

Waarom bestaat het omgevingsplan?

Antwoord

Het omgevingsplan geeft de overheid handvatten om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Ook vindt u in het omgevingsplan de regels en bouwbepalingen die gelden voor het betreffende gebied en waaraan u moet voldoen bij het indienen van uw aanvraag, zoals:

  • de bouw- en goothoogte
  • het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden
  • de voorgevelrooilijn
Zie ook deze producten