Aan wie is de energietoeslag automatisch toegekend?

Vraag

Aan wie is de energietoeslag automatisch toegekend?

Antwoord

Van een groep inwoners hebben wij kunnen onderzoeken of ze recht hebben op energietoeslag 2023. Het gaat om huishoudens die voldoen aan de voorwaarden én:

  • die een uitkering levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangen van de gemeente.
  • huishoudens die geen uitkering ontvangen maar vorig jaar wel energietoeslag 2022 hebben ontvangen. En die in september 2023 een inkomen hadden tot 120% van de bijstandsnorm.

Deze groep ontvangt automatisch een toekenningsbeschikking. Deze hebben wij verstuurd op 21 november 2023. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Controleer de beschikking goed. Ook de voorwaarden.

Als de gegevens in de beschikking kloppen dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt de toeslag dan automatisch. Kloppen de gegevens niet? Geef dit dan voor 6 december 2023 aan ons door. Dan passen wij uw wijziging aan.