Hoe weet ik wat voor mij 120% van de voor mij geldende bijstandsnorm is?

Vraag

Hoe weet ik wat voor mij 120% van de voor mij geldende bijstandsnorm is?

Antwoord

Op de website hebben wij een tabel geplaatst. In deze tabel kunt u zien wat het inkomen tot 120% is passend bij uw situatie. Onderstaand de tabel zoals deze ook op de website staat. 

Inkomensgrenzen per 1 juli 2023 exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd*
Alleenstaand (ouder) €1.386,95 €1.547,74*
Samenwonend/getrouwd €1.981,34 €2.101,70*

*Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 25,15 voor een alleenstaande en € 50,30 bij een echtpaar niet zien als inkomen.

Zie ook deze vragen