Ik heb een bewindvoerder die mijn financiën beheert. Aan wie wordt de energietoeslag uitbetaald?

Vraag

Ik heb een bewindvoerder die mijn financiën beheert. Aan wie wordt de energietoeslag uitbetaald?

Antwoord

Als u een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente ontvangt, dan wordt de toeslag betaald op het rekeningnummer waarop ook uw uitkering wordt gestort. Dit zal doorgaans de bewindvoerder zijn omdat die uw financiën beheert. 

Zie ook deze producten