Ik / mijn bewindvoerder hebben geen beschikking energietoeslag 2023 ontvangen. Wat nu?

Vraag

Ik / mijn bewindvoerder hebben geen beschikking energietoeslag 2023 ontvangen. Wat nu?

Antwoord

Mogelijk is een van onderstaande situaties van toepassing.

  • Wij hebben niet kunnen vaststellen of u aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 voldoet;
  • Wacht tot 18 december 2023 of u of uw bewindvoerder een beschikking heeft ontvangen;
  • U voldoet niet aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 (zie de voorwaarden en uitsluitingsgronden op de website);
  • U bent bij iemand inwonend die de energietoeslag heeft ontvangen. De energietoeslag wordt aan een huishouden verstrekt en wordt daarom aan 1 persoon uitbetaald. Voorbeeld: een meerderjarig kind is inwonend bij de ouders. Dan wordt de toeslag betaald aan de ouders of aan het kind.

Bent u van mening dat u wel aan de voorwaarden voldoet maar heeft u geen beschikking ontvangen? Neem dan na 18 december 2023 contact met ons op. Dan kunnen wij met u meekijken.