Ik ontvang een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz) van de gemeente). Krijg ik de eenmalige energietoeslag automatisch?

Vraag

Ik ontvang een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz) van de gemeente). Krijg ik de eenmalige energietoeslag automatisch?

Antwoord

Omdat u van ons een uitkering ontvangt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Wij hebben met de gegevens zoals die in september 2023 bij ons bekend waren, gekeken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan hoeft u niet aan te vragen. De toeslag wordt dan ambtshalve (zonder aanvraag) aan u toegekend. U ontvangt binnenkort de toekenningsbeschikking waarin wij de energietoeslag aan u toekennen. 

Heeft u een beschikking ontvangen maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u de toeslag onterecht ontvangen. En kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Zie ook deze producten