Ik heb grond in gebruik dat eigendom is van de gemeente, wat kan ik doen?

Vraag

Ik heb grond in gebruik dat eigendom is van de gemeente, wat kan ik doen?

Antwoord

U kunt een verzoek indienen om de groenstrook aan te kopen. Dat verzoek wordt aan voorwaarden getoetst.

Als u geen verzoek indient dan toetst de gemeente, bij controle of bij reconstructie van het openbaar gebied of de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt.

Indien de groenstrook in aanmerking komt voor verkoop dan krijgt u een aanbod tot aankoop. Gaat u niet op het aanbod in dan moet u de grond teruggeven aan de gemeente. U krijgt dan een verzoek de in gebruik genomen strook te ontruimen. De kosten voor de ontruiming en herstel in de oorspronkelijke toestand zijn voor uw rekening. Alle hekwerken, palen, tegels en/of andere bebouwing, aangebrachte beplantingen (voor zover er geen kapvergunning nodig is voor bomen) moet worden verwijderd.

Zie ook deze producten