Wat kan ik doen bij burenruzie?

Vraag

Wat kan ik doen bij burenruzie?

Antwoord

Bij overlast veroorzaakt door buren, is niet voor iedereen direct duidelijk wat je zelf moet of kunt doen. De gemeente of politie heeft bij burenoverlast nauwelijks een rol omdat het een privaatrechtelijk geschil betreft. De partijen, dus buren, moeten dit eerst zelf proberen op te lossen. Komt u er onderling niet uit? Dan kan er bijvoorbeeld juridische hulp van een advocaat worden ingeschakeld. Kijk op de website Problemen met je buren voor meer informatie over burenruzies en hoe hiermee om te gaan.