Wat kan ik melden bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid?

Vraag

Wat kan ik melden bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid?

Antwoord

Er zijn veel verschillende vormen van overlast. Denk hierbij aan:

 • Dieren (risico’s, geluid, vervuiling) 
 • Geluid buiten (voertuigen, muziek, geluidsinstallaties)
 • Verdovende middelen, lachgas
 • Vandalisme, vernieling, schade in de openbare ruimte
 • Plakken, graffiti
 • Hinderlijk gedrag, schelden, beledigen in de openbare ruimte
 • Vervuiling, verwaarlozing woning of erf
 • Parkeren

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan regels en bepalingen waarbij de gemeente en/of politie kan optreden. U kunt een melding doen als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Woonoverlast
 • Jeugd- en jongerenoverlast
 • Drugs- en of alcoholoverlast
 • Dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving