Krijg ik als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Vraag

Krijg ik als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Antwoord

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Zie ook deze producten