Waarom melden via de Wet verplichte GGZ?

Vraag

Waarom melden via de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)?

Antwoord

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat het erger wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Het meldpunt werkt samen met wijkteams, zorgaanbieders, familie of directe omgeving, politie en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Voor het doen van een melding is een DigiD nodig. Wilt u niet dat de persoon waarover de melding gaat, weet dat u de melding heeft gedaan? Geef dit aan aan bij de melding.

Zie ook deze producten