Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Vraag

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Antwoord

Verplichte zorg wordt ingezet als iemand dreigt zichzelf of anderen ernstig nadeel toe te brengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen.

Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden.

Betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Dit is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als hij dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg.

Zie ook deze producten