Wie zijn de deskundigen die mogelijk naar mijn kind kijken?

Vraag

Wie zijn de deskundigen die mogelijk naar mijn kind kijken?

Antwoord

Als u leerlingenvervoer aanvraagt, mogen wij een deskundige vragen om naar uw kind te kijken. De deskundige kijkt wat het kind wel of niet kan. En hoe hij of zij het beste naar school kan reizen. Deze deskundige kan zijn:

  • een arts
  • de jeugdgezondheidsdienst
  • een geneeskundige dienst
  • een sociaal-medische adviesdienst
  • een orthopedagoog
  • een kinderpsycholoog
Zie ook deze producten