Bodycams

De handhavers (Boa’s) van de gemeente Veendam dragen bodycams. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. De Boa’s hebben soms te maken met onveilige situaties bijvoorbeeld als mensen agressief worden, schelden of fysiek geweld gebruiken. De camera’s kunnen worden gebruikt op het moment dat de boa zich bedreigd voelt of als de situatie op straat onveilig dreigt te worden door omstanders.

Werkwijze Bodycams infographic zie tekstalternatief voor de tekst uit deze infographic

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Tekstalternatief infographic Werkwijze bodycams

De infographic is opgebouwd uit 5 stappen en daarna wat extra informatie. 

Stap 1: Situatie loopt uit de hand 

Een situatie met een persoon of groep op straat dreigt uit  de hand te lopen en voor de handhavers en omstanders ontstaat een onveilige situatie.

Stap 2: Wijzen op de bodycam

De handhaver waarschuwt de persoon of groep dat hij/zij een bodycam heeft en deze gaat aanzetten.

Stap 3: Veilig bewaren van beelden

De bodycam slaat gemaakte beelden  met speciale software op. De handhaver  kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen.

Stap 4: Uploaden beelden

De handhaver plaatst op kantoor de bodycam in een dockingstation (beveiligde omgeving).

Stap 5: Bewaren van de beelden

De gemeente bewaart de beelden maximaal 4 weken. Daarna worden de  beelden automatisch verwijderd, tenzij daar volgens de wet een reden voor is dat niet te doen.

Andere feiten

 • De gemeente heeft 4 handhavers met een bodycam.
 • Een opname start alleen bij een dreigende situatie.
 • Een beperkt aantal medewerkers van de gemeente mag de beelden bekijken.
 • De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken.

De gemeente mag de beelden bekijken wanneer:

 1. het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor een onderzoek;
 2. een gefilmde inwoner een klacht indient;
 3. een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.
Waarom worden bodycams ingezet?

De veiligheid van handhavers is belangrijk. De handhavers moeten zo veilig en goed mogelijk hun werk kunnen doen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het veiligheidsgevoel wordt vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten vermindert door het gebruik van de bodycam. Deze kan de handhaver helpen om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Staat de camera altijd aan?

Nee, de camera staat altijd op stand-by. Pas als de handhaver zich onveilig voelt of wanneer een situatie dreigt te escaleren, kan de camera worden aangezet. Een handhaver probeert altijd bekend te maken wanneer hij/zij de camera aanzet. Drukt de handhaver de opname knop in, dan legt de bodycam de 30 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd.

Ik wil niet gefilmd worden. Mag ik weigeren?

Nee, een handhaver is bevoegd om zelf te bepalen wat ze wil opnemen. Daar is dus geen toestemming voor nodig van personen die in beeld komen.

Wat gebeurt er met opnames?

Na iedere dienst worden opnames bewaard in een beveiligde omgeving. Een klein aantal personen heeft toegang tot de opnames. Er wordt geregistreerd wanneer en door wie de opnames bekeken worden. Na 28 dagen worden de opnames verwijderd en vernietigd. Als opnames onderdeel worden van een klachtenprocedure of inzageverzoek, worden beelden bewaard volgens de bewaartermijn (Archiefwet) en na afloop van deze termijn vernietigd. Beelden die voor opsporingsdoeleinden aan de politie worden verstrekt, worden door de politie bewaard als politiegegevens.

In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

 • Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
 • Een gefilmde inwoner een klacht indient;
 • Een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.
Welke regels gelden er verder?

De gemeente Veendam gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle inwoners. In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen opgenomen waarop u een beroep kunt doen. Als u zelf bent gefilmd met een bodycam, hebt u het recht op inzage van de beelden.

Ik wil een uitleesverzoek indienen (uitleesprotocol)

Een uitleesverzoek voor de camerabeelden dient schriftelijk of digitaal te worden ingediend:

 • Voeg de minimaal de volgende informatie toe in uw uitleesverzoek:
  • organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres
  • een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden
  • datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.
 • Per brief kan het verzoek worden verzonden naar:
  Gemeente Veendam
  Postbus 20004
  9640 PA Veendam.
 • Wilt u het verzoek digitaal indienen? Dan kunt u mailen naar: info@veendam.nl